اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات کندهار، سرپل، هلمند و بادغیس
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات کندهار، سرپل، هلمند و بادغیس ۲۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (چهار بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد...
Sep 15, 2018 Sep 30, 2018
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های...
Aug 08, 2018 Aug 27, 2018
آمر تحقیق و انکشاف گرځندوی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : آمر تحقیق و انکشاف...
Aug 08, 2018 Aug 26, 2018
ریاست مالی اداری
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و...
Jul 25, 2018 -
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار، هلمند
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و...
Jul 24, 2018 Aug 05, 2018
ریاست تیاتر ملی
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و...
Jul 24, 2018 Aug 05, 2018
مدیر عمومی املاک
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر عمومی املاک وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت :...
Jul 24, 2018 Aug 04, 2018
آمر امور جوانان
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : آمر امور جوانان وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات...
Jul 24, 2018 Aug 04, 2018
مدیر عمومی جمع آوری احصائیه و تمدید ویزای سیاحین
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر عمومی جمع آوری...
Jul 24, 2018 Aug 04, 2018
مدیرمسئول جریده
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیرمسئول جریده وزارت و یا اداره : وزارت اطلاعات...
Jul 24, 2018 Aug 04, 2018
صفحه 1 از 16