اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات...
Jul 11, 2018 Jul 25, 2018
دریور
لایحه وظایف عنوان وظیفه : دریور وزارت و یا اداره : اطلاعات و فرهنگ بست : قرار دادی موقیعت : کابل بخش : ریاست باستانشناسی گزارشدهی به : مسئول بخش...
May 09, 2018 May 18, 2018
آمر اداری
عنوان وظیفه : آمر اداری وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : معینیت امور جوانان بست : (3) گزارشدهی به : معین امور جوانان گزارشگیری از : مدیر خدمات، مدیریت محاسبه ، مامور...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر مسول مجله نورستانی
عنوان وظیفه : مدیر مسول مجله نورستانی وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست روزنامه ها/ مجله وطنداران بست : (4) گزارشدهی به : سکرتر مسؤل مجله وطنداران گزارشگیری از : عضو مسلکی...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی موزیولوژی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی موزیولوژی وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست موزیم ملی بست : (4) گزارشدهی به : آمر آرشیف و ترمیم آثار گزارشگیری از: دونفر عضو مسلکی موزیولوژی و...
May 05, 2018 May 14, 2018
کارشناس دیجیتل سازی
عنوان وظیفه : کارشناس دیجیتل سازی وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست آرشیف ملی بست : 4)) گزارشدهی به : آمر حفاظت و مرمت گزارشگیری از : ندارد کود : 012...
May 05, 2018 May 14, 2018
کارشناس دیجیتل سازی
عنوان وظیفه : کارشناس دیجیتل سازی وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست آرشیف ملی بست : 4)) گزارشدهی به : آمر حفاظت و مرمت گزارشگیری از : ندارد کود : 012...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی عواید
عنوان وظیفه : مدیر عمومی عواید وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست روزنامه ها/ آمریت اخذ اعلانات بست : (4) گزارشدهی به : آمراخذ اعلانات و توزیع روزنامه ها گزارشگیری از : معتمد...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی سنجش و برآورد
وظیفه : مدیر عمومی سنجش و برآورد وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست روزنامه ها/ آمریت اخذ اعلانات بست : (4) گزارشدهی به : آمراخذ اعلانات و توزیع گزارشگیری از : مامور سنجش و...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی آگاهی و روابط عامه
عنوان وظیفه :مدیر عمومی آگاهی و روابط عامه وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بست :(۴) گزارشدهی به : آمر دارالانشاء گزارشگیری از : مامور آگاهی و روابط...
May 05, 2018 May 14, 2018
صفحه 1 از 14